Collectedoelen april 2020

Geschreven door Administrator. Gepost in Collecten

5 april: Diaconie

10 april: Project CGK: Een thuis voor Koerden Als gemeentelid hebben we de taak om onze naasten dichtbij te helpen, voor hen te zorgen. Datzelfde geldt voor ons als gemeente, en als kerkverband: samen onze naasten die geen helper hebben bijstaan. Dat gebeurt o.a. door het steunen van de diaconale projecten van onze kerken. Een van deze projecten is ‘Een thuis voor Koerden’. Gedurende dit jaar willen we tijdens avondsmaalszondagen collecteren voor dit doel.

In Rotterdam staat een huis waar Koerden zonder onderscheid van taal of religie welkom zijn. De medewerkers van dit inloophuis bieden vanuit de liefde van Christus de vaak eenzame Koerdische bezoekers praktische hulp en delen het Evangelie. Dit huis vormt voor Koerden een plek waar ze zich thuis voelen, tot rust komen en herstel mogelijk is. Het team van Een thuis voor Koerden wil het huis graag uitbreiden om zo meer Koerden te kunnen begeleiden.

12 april: Stichting Timon Stichting Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.

13 april: VPTZ Aurelia Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Aurelia is een plaatselijke vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt in de thuissituatie. In sommige gevallen verlenen wij zorg binnen een zorgcentrum. Aurelia is ontstaan vanuit een initiatief van de diaconieën van de samenwerkende kerken in dit gebied. Respect voor de ander zoals hij is, met of zonder geloof is een belangrijke waarde. De zorg wordt aan iedereen verleend, die op onze zorg is aangewezen en hiervoor in aanmerking wil komen.

19 april: Landelijk kerkverband

26 april: Zending

Afdrukken